img
down číst více

Protetika Děčín

O nás

Společnost Protetika Děčín s.r.o. byla založena v roce 1996 jako VOKÁL PROTETIKA spol. s r.o. sídlila do roku 2014 v budově polikliniky v Děčíně. Od roku 2015 sídlí v nových prostorách v budově sousedící s poliklinikou.

Firma se zabývá především výrobou protéz (funkčních náhrad končetin) a ortéz dolních a horních končetin ( náhrady ztracené funkce ) a trupových ortéz z pevných materiálů. Dalším oborem je výroba ortopedických vložek do bot, látkových korzetů, kýlních pasů apod., to vše na základě odebrání individuálních měr dle potřeb pacienta. Pomůcky jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami na základě předepsaného poukazu odborným lékařem dle platného číselníku VZP. Výjimkou jsou ortopedické vložky, kde je vyžadována spoluúčast pacienta.

Naše firma poskytuje zdravotní služby nejen na našem pracovišti, ale i pacientům v nemocniční a v domácí péči.

nahoru

Protézy

Protéza nahrazuje chybějící část končetiny.

Protézy obecně dělíme na protézy horních a protézy dolních končetin. Pacient po amputaci ovlivní návrat do běžného života, když spolupracuje s lékaři a protetickými techniky.

Technologie a komponenty na zhotovení protézy volí vždy protetický technik. Dnes používané technologie a materiály při výrobě umělých náhrad končetin zajišťují běžné i nadstandardní pohybové aktivity.

Protetický technik zvolí vždy sestavu komponentů pro zhotovení protézy na základě posouzení zdravotního stavu pacienta před a po amputací, aktivity pacienta po amputaci, hmotnosti pacienta a posouzení možnosti využití protézy v běžném životě.

PROTÉZY HORNÍCH KONČETIN

Protézy horních končetin dělíme na:

Základem každé protézy je sestava modulárních dílů a pahýlová objímka. Protetický technik zvolí ve spolupráci s ortopedicko-protetickým lékařem použití vhodné technologie a vhodnou sestavu modulárních dílů. Vždy se přihlíží ke zdravotnímu stavu, pohybové aktivitě a motivace pacienta. Je nutné se vždy řídit pokyny lékaře a protetického technika.

Po stavbě, pečlivém seřízení všech prvků protézy je zpravidla naneseno kosmetické krytí z pěnového materiálu a kosmetické rukavice, a tím se protéza vzhledově přibližuje vzhledu zdravé končetiny.

Je vždy třeba se o protézu starat, používat ji k účelu pro který byla vyrobena. Ve spolupráci s protetickým technikem zajistit včasnou opravu nebo úpravu, aby nedošlo k poškození konstrukčních dílů. Důležité je rovněž udržovat náhradu v náležité čistotě.

Každý amputovaný pacient by měl mít k disposici jednu standardní pomůcku, pro případ závady, či poškození druhé. Pojišťovny proto určily nárok na dvoje funkční vybavení.

U všech protéz je stanoven nárok na nové vybavení na 24 měsíců. Záruky komponentů skončily a je třeba s ohledem na míru opotřebení dílů provést kompletní prohlídku protézy, a pokud technik posoudí, že pomůcka je ve velmi špatném stavu a náklady na opravu by převýšily náklady na pomůcku novou, navrhne zhotovení pomůcky nové.

Vzhledem k tomu, že dochází u každého člověka k objemovým změnám, zejména pahýlu po amputaci je potřeba opět ve spojení s protetickým technikem posoudit, úpravu pahýlového lůžka. Neváhejte kontaktovat protetického technika vždy když dojde ke změnám, které mohou ovlivnit používání pomůcky.

Myoelektrické protézy horních končetin

Někteří pacienti mohou využít protézy horních končetin, které jsou navíc vybaveny motorky a hydraulickým zařízením, které společně zajišťují provedení např. aktivního úchopu či otočení ruky.

Impuls pro provedení takového pohybu vychází z povrchových elektrod umístěných na těle uživatele pro snímání elektrických potenciálů z jiných aktivovaných svalů. Pro některé osoby není snadné naučit se takovou protézu ovládat.

Proto existují specielní přístroje založené na principu biofeedbacku pomocí nichž se pacient učí "vnímat" a ovládat myoprotézu. Výrobou a aplikacemi těchto protéz se zabývají specialisované pracoviště.

PROTÉZY DOLNÍCH KONČETIN

Podle amputační výšky dělíme protézy dolních končetin

Základem každé protézy je sestava modulárních dílů a pahýlová objímka. Protetický technik zvolí ve spolupráci s ortopedicko-protetickým lékařem použití vhodné technologie a vhodnou sestavu modulárních dílů. Vždy se přihlíží ke zdravotnímu stavu, pohybové aktivitě a motivace pacienta. Je nutné se vždy řídit pokyny lékaře a protetického technika.

Po stavbě, pečlivém seřízení všech prvků protézy je zpravidla naneseno kosmetické krytí z pěnového materiálu a kosmetické rukavice, a tím se protéza vzhledově přibližuje vzhledu zdravé končetiny.

Je vždy třeba se o protézu starat, používat ji k účelu pro který byla vyrobena. Ve spolupráci s protetickým technikem zajistit včasnou opravu nebo úpravu, aby nedošlo k poškození konstrukčních dílů. Důležité je rovněž udržovat náhradu v náležité čistotě.

Každý amputovaný pacient by měl mít k disposici jednu standardní pomůcku, pro případ závady, či poškození druhé. Pojišťovny proto určily nárok na dvoje funkční vybavení.

U všech protéz je stanoven nárok na nové vybavení na 24 měsíců. Záruky komponentů skončily a je třeba s ohledem na míru opotřebení dílů provést kompletní prohlídku protézy, a pokud technik posoudí, že pomůcka je ve velmi špatném stavu a náklady na opravu by převýšily náklady na pomůcku novou, navrhne zhotovení pomůcky nové.

Vzhledem k tomu, že dochází u každého člověka k objemovým změnám, zejména pahýlu po amputaci je potřeba opět ve spojení s protetickým technikem posoudit, úpravu pahýlového lůžka. Neváhejte kontaktovat protetického technika vždy když dojde ke změnám, které mohou ovlivnit používání pomůcky.

nahoru

Ortézy

Končetinové ortézy nahrazují, nebo napravují špatnou funkci nemocné končetiny a trupové ortézy jsou pomůcky pro léčbu trupu a páteře.
Ortézy slouží také k poúrazové a pooperační léčbě pacientů.

U končetinových ortéz rozlišujeme ortézy na fixační, které záměrně omezují pohyb, extenční které narovnávají končetinu pomocí mech. dílů, či elastických tahů, korekční napravují končetinu do správného postavení a podpěrné které odlehčí požadovanou končetinu od nadměrného zatěžování.

TRUPOVÉ ORTÉZY

Pevné trupové ortézy jsou určeny pro poúrazovou nebo pooperační léčbu trupu a páteře. Vyrábí se z plastů podle sádrového odlitku na základě odebrání negativního otisku pacienta.

Sádrový odlitek technik modeluje do požadovaného tvaru a nanáší na odlitek za tepla zpracovatelný plastový materiál.

KONČETINOVÉ ORTÉZY

Končetinová ortéza napravuje nebo nahrazuje špatnou funkci nemocné končetiny a nebo je určena na doléčení pooperačních či poúrazových stavů.

Protože jsou mnozí uživatelé odkázáni na celodenní používání pomůcky, je nutné, aby používání správně fungující ortézy nebylo bolestivé a kontakt pokožky s materiálem byl příjemný.

Kvalita vyráběných ortéz a přístrojů je závislá nejen na dobře zvládnuté technologii, ale také na kvalitních materiálech. Konstrukční základ pomůcek nesmí být pro uživatele příliš těžký, ale musí být dostatečně pevný. Protetický technik má možnost výběru z dostatečné nabídky modulárních dlahových a kloubních systémů s různými funkcemi. Pěnové nebo tuhé plasty mohou mít nenápadnou bílou nebo tělovou barvu, pro malé nebo mladé uživatele lze použít plast s dětskými motivy nebo pestrými barvami. K bandážování se používají přírodní nebo umělé usně. Hygienická údržba pomůcky by neměla být složitá.

Návrh na stavbu pomůcky a druh použitého materiálu volí vždy protetický technik individuálně:

Podle požadavků lékaře, posouzení zdravotního postižení, rozsahu pohybové aktivity, druhu využití pomůcky, hmotnosti a také požadavků uživatele.

Druhy končetinových ortéz

Fixační – záměrně omezují pohyb
Korekční – napravují končetinu do správného postavení
Extenční – narovnávají končetinu pomocí mechanických dílů nebo elastických (neelastických) protitahů
Vyrovnávací – pomocí mechanických dílů vyrovnávají délku končetiny
Podpěrné – odlehčují končetinu od zatížení
Pracovní – zhotovují se u horních končetin, kde chybí dostatečný úchop.

Tyto druhy se vyrábějí buď jako statické = pevné bez pohybu ( zmírňují bolest, odlehčují a stabilizují končetinu ) nebo jako dynamické = mají řízený pohyb ( nahrazují ztracené nebo oslabené funkce svalů a kloubů )


nahoru
Pro lékaře
KÓDY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

PROTÉZY

Protézy dolních končetin
05 0001673 protéza DK dětská do 18 let 
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, REH 
 
05 0001674 protéza DK pro vysokou amputaci (exart. kyčel. kloubu) standardní, indikační stupeň 1-4
05 0011536 protéza DK pro vysokou amputaci prvovybavení, indikační stupeň 1-4 
05 0011538 protéza DK pro vysokou amputaci standardní, indikační stupeň 1-2 - nutné schválení revizním lékařem
05 0011539 protéza DK pro vysokou amputaci speciální vybavení, indikační stupeň 3-4 - nutné schválení revizním lékařem 
05 0011533 protéza DK pro amputaci v bérci a níže prvovybavení, indikační stupeň 1-4 
05 0011534 protéza DK pro amputaci v bérci a níže standardní, indikační stupeň 1-2 - nutné schválení revizním lékařem
05 0011535 protéza DK pro amputaci v bérci a níže speciální, indikační stupeň 3-4 - nutné schválení revizním lékařem
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, REH
 
05 0000296 oprava protézy DK - nutné schválení revizním lékařem na základě předložení cen. kalkulace, 10% spoluúčast pacienta
05 0023343 úprava protézy DK - nutné schválení revizním lékařem na základě předložení cen. kalkulace 
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, CHI, REH, NEU
 
Protézy horních končetin
05 0001677 protéza HK dětská do 18 let 
05 0001678 protéza HK standardní 
05 0001679 protéza HK speciální - nutné schválení revizním lékařem na základě předložení cenové kalkulace 
05 0001681 protéza HK prvovybavení 
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, REH 
 
05 0000296 oprava protézy - nutné schválení revizním lékařem na základě předložení cenové kalkulace 
05 0023343 úprava protézy - nutné schválení revizním lékařem na základě předložení cenové kalkulace 
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, CHI, NEU, REHORTÉZY

Trupové ortézy se základem z pevných materiálů
05 0000949 ortéza dětská do 18 let standardní 
05 0000957 ortéza trupová 
05 0078575 ortéza páteře - typ korzetu Jewett (stavebnice) - platí pouze pro typ 1 a typ 2 bez dalších individuálních úprav 
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, CHI, REH, NEU
Ortézy dolních končetin
05 0000954 ortéza DK standardní - nutné schválení revizním lékařem
05 0078160 ortéza DK speciální - nutné schválení revizním lékařem
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, CHI, REH, NEU 
 
05 0000949 ortéza DK dětská do 18 let standardní 
05 0023412 ortéza DK dětská do 18 let speciální - nutné schválení revizním lékařem
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, CHI, REH, NEU
Ortézy horních končetin
05 0000949 ortéza HK dětská do 18 let standardní 
05 0023412 ortéza HK dětská do 18 let speciální - nutné schválení revizním lékařem 
 
05 0000954 ortéza HK standardní - nutné schválení revizním lékařem
05 0078160 ortéza HK speciální - nutné schválení revizním lékařem 
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, CHI, REH, NEU
Opravy a úpravy ortéz
05 0000298 oprava ortézy individuálně zhotovené - 25% spoluúčast pacienta
05 0023344 úprava ortézy individuálně zhotovené - nutné schválení revizním lékařem
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, CHI, REH, NEU
Bandáže
05 0078161 ortéza končetinová - atypická bandáž jednoduchá - nutné schválení revizním lékařem
05 0078162 ortéza dětská do 18 let elastická 
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, CHI, REH, NEU
 
05 0078162 ortéza dětská do 18 let elastická 
05 0078163 ortéza trupová elastická jednoduchá 
05 0078164 ortéza trupová elastická standardní 
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, CHI, REH, NEU
Ortopedické vložky
16 0000960 obuv standardní - ortopedické úpravy - nutné schválení revizním lékařem
16 0000969 vložky ortopedické - individuální 
16 0000971 vložky ortopedické - speciální 
16 0005250 vložky ortopedické dětské - individuální 
Předpis - lékařská odbornost: OP, ORT, REH

Dle číselníku VZP s účinností od 1. července 2007, Verze 630


SKUPINA 05

ORTOPEDICKOPROTETICKÉ POMŮCKY INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVOVANÉ

Pomůcky ortopedickoprotetické individuálně zhotovované předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti OP, ORT, CHI, REH, NEU na Poukaz. 
 
Výrobce individuálně zhotovované ortopedickoprotetické pomůcky musí mít na tuto činnost uzavřenou smlouvu s příslušným pracovištěm VZP ČR. 
 
U kódů 0001680, 0011535, 0011539, 0000296, 0000297, 0023343 předloží výrobce příslušné zdravotní pojišťovně cenovou předkalkulaci, která bude obsahovat název firmy, rozpis jednotlivých dílců včetně nákupních cen, předpokládaný počet výrobních  hodin a hodinovou sazbu.
 
Pojišťovna hradí: 
 
Epitézu mamární individuálně zhotovovanou - maximálně 1 ks za 2 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem. 
 
Ortézu individuálně zhotovovanou - kódy 0000957 a 0078164 - lze předepsat v době hospitalizace. 
 
Ortéza pro stabilizaci sedu je vyráběna přísně individuálně k zajištění stability sedu se současnou korekcí páteře. Je indikována pro těžkou nedostatečnost postury při postižení stability pacienta vsedě a poruchy statiky nebo rovnováhy a to zejména: DMO, kvadruplegie s výrazným postižením postury, myopatie, porucha osteogeneze, klinické syndromy spojené s hypotonií svalovou, vysoké amputace DK se ztrátou stability, pooperační stavy umožňující vertikalizaci nebo sed. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. 
 
Protézy standardní horních i dolních končetin v základním provedení - maximálně 1 ks za 2 roky. 
 
Protézy speciální horních a dolních končetin, které jsou vyrobeny ze speciálních dílců, včetně tahových protéz horních končetin - maximálně 1 ks za 2 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem. 
 
Pod kódem 0011539 lze předepsat protézu DK se  systémem C-leg. Vzhledem k nákladnosti této péče podléhá schválení komisí pro přidělování elektrických vozíků a myoelektrických protéz. Formulář žádosti a postup při jejím podání je vydán metodickým pokynem ředitele VZP ČR 
 
Protézy myoelektrické při ztrátě obou horních končetin nebo jednostranné amputaci s funkčním postižením druhé horní končetiny - maximálně 1 ks za 5 let, v případě postižení obou končetin 1 pár za 5 let. Předpis podléhá schválení revizním lékařem a komisí na Ústředí VZP, ÚZP. 
 
Korzet typu Jewett - stavebnicový, kód 0078575, hrazeno do výše 3 500,- Kč, lze předepsat v době hospitalizace. 
 
Opravy - jsou předepisovány v případě poškození funkčních částí pomůcky opotřebením nebo neúmyslným poškozením vyplývajícím z používání pomůcky. Dle Občanského zákoníku je záruční doba na díly u individuálně zhotovované pomůcky 24 měsíců od jejího vydání. 
 
Úpravy - jsou předepisovány v případě změn na těle pacienta, při kterých je nutné přizpůsobit pomůcku.
 
Protézy HK:
 
dětské - pojištěnec do 18 let - základní typy protéz HK, prvovybavení protézou, základní typy provizorních nebo časných protéz, které jsou stavěny při změnách zdravotního stavu a nemusí odpovídat typu pomůcky pro trvalé vybavení, 
 
prvovybavení - základní typy provizorních nebo časných protéz, které jsou stavěny při změnách zdravotního stavu a nemusí odpovídat typu pomůcky pro trvalé vybavení, 
 
standardní - s kosmetickým nebo mechanickým jádrem, 
 
speciální - protézy vyrobené a sestavené z dílců odlehčených, myoelektrické.
 
Protézy DK:
 
Funkční indikace protézy - představuje návrh uspořádání protézy DK podle očekávaného stupně aktivity uživatele v závislosti na jeho celkovém zdravotním stavu (přepracováno dle zahraničních podkladů). 
 
Interní předpis VZP uvolňuje předepisování protéz DK – prvovybavení v době hospitalizace. 
 
Stupeň aktivity uživatele - určuje fyzické a psychické předpoklady uživatele, profesi, uživatelský prostor apod. Je mírou schopnosti a možnosti uživatele naplnit provádění běžných denních aktivit. Stupeň aktivity uživatele určuje požadované technické provedení protézy (kolenní kloub a protetické chodidlo, nikoliv pahýlové lůžko) 
 
Určení nezbytného technického provedení protézy (volba základních komponentů pro stavbu protézy) ze zdravotního hlediska je založeno na potenciálních funkčních schopnostech uživatele. Tyto funkční schopnosti vycházejí z očekávaných předpokladů protetika a indikujícího lékaře a jsou založeny zejména na posouzení: 
 
minulost uživatele (včetně posouzení stavu před amputací) 
 
současný stav uživatele (stav pahýlu a jiné zdravotní aspekty) 
 
pacientova pozitivní motivace využít protetickou náhradu
 
Stupeň aktivity 0 - nechodící pacient. Uživatel nemá vzhledem ke svému špatnému fyzickému a psychickému stavu schopnost využít protézu samostatně nebo s cizí pomocí pro bezpečný pohyb nebo přesun. Terapeutický cíl: dosažení kosmetického vzhledu uživatele, pohyb na vozíku. Provedení protézy: bez protézy, příp. nejjednodušší kosmetické protézy.   
 
Stupeň aktivity 1 - interiérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady používat protézu pro pohyb na rovném povrchu a při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele výrazně limitovány. Terapeutický cíl: zabezpečení stoje v protéze, využití protézy pro chůzi v interiéru. Komponenty protézy: chodidlo typu SACH, chodidlo s jednoosým kloubem. Kolenní kloub jednoosý s konstantním třením, kolenní kloub s uzávěrem, kolenní kloub s brzdou. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity).   
 
Stupeň aktivity 2 - limitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady používat protézu i pro překonávání malých přírodních nerovností a bariér (nerovný povrch, schody apod.) a to při pomalé konstantní rychlosti chůze. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatele limitovány. Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a omezeně v exteriéru. Komponenty protézy: chodidlo typ SAFE (pružný skelet), chodidlo s víceosým kloubem. Kolenní kloub jednoosý s konstantním třením, Kolenní kloub s brzdou, polycentrický kolenní kloub s mechanickým třením. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity).   
 
Stupeň aktivity 3 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele. Uživatel má schopnost nebo předpoklady používat protézu i při střední a vysoké poměrné rychlosti chůze. Typické je překonávání většiny přírodních nerovností a bariér a provozování pracovních, terapeutických nebo jiných pohybových aktivit, při čemž technické provedení protézy není vystaveno nadprůměrnému mechanickému namáhání. Požadavkem je dosažení střední a vysoké mobility pacienta a v případě také zvýšená stabilita protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze jsou ve srovnání s člověkem bez postižení pouze nepatrně limitovány. Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi v interiéru a exteriéru téměř bez omezení. Komponenty protézy: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie - dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitových materiálů). Kolenní kloub (jednoosý nebo polycentrický) s hydraulickou nebo pneumatickou jednotkou. Doplňkové moduly: rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity).   
 
Stupeň aktivity 4 - Stupeň aktivity 4 - nelimitovaný exteriérový typ uživatele se zvláštními požadavky. Uživatel má schopnosti nebo předpoklady jako uživatel stupně 3. Navíc se zde vzhledem k vysoké aktivitě uživatele protézy vyskytuje výrazné rázové a mechanické zatížení protézy. Doba používání a překonaná vzdálenost při chůzi v protéze nejsou ve srovnání s člověkem bez postižení limitovány. Typickým příkladem je dítě nebo vysoce aktivní dospělý uživatel nebo sportovec. Terapeutický cíl: využití protézy pro chůzi a pohyb v interiéru a exteriéru zcela bez omezení. Komponenty: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie - dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitových materiálů) s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele. Kolenní kloub jednoosý nebo polycentrický s pneumatickou jednotkou s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele. Doplňkové moduly : rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (není určeno stupněm aktivity).
 
Určení stupně aktivity má být zaznamenáno do dokumentace uživatele a má popisovat stávající úroveň aktivit uživatele a zejména očekávané předpoklady a přínosy s navrženým technickým vybavením protézy. Nejedná se o speciální sportovní protézy. Užitná doba protéz u prvovybavení není omezená, u ostatních je 24 měsíců. Dětské protézy mají individuální dobu užití u všech druhů protéz.

SKUPINA 16

OBUV ORTOPEDICKÁ

Obuv ortopedickou předepisuje smluvní lékař Pojišťovny odbornosti ORT, OP, REH, v případě obuvi diabetické lékař odbornosti DIA, na Poukaz.
 
Pojišťovna hradí: 
 
Obuv ortopedickou dětskou individuálně zhotovovanou - maximálně 3 páry ročně, nejvýše do 2000,- Kč. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. 
 
Obuv ortopedickou dětskou sériově vyráběnou - maximálně 3 páry ročně, nejvýše do 1000,- Kč. Předpis podléhá schválení revizním lékařem. Nelze předepsat jednorázově 3 páry, ale pouze postupně v průběhu roku dle změny velikosti nohy případně změny stavu vady. 
 
Obuv ortopedickou individuálně zhotovovanou - jednoduchou pojištěnci od 18 let maximálně 1 pár za dva roky, úhrada Pojišťovny 50%. 
 
Obuv ortopedickou individuálně zhotovovanou - složitější a velmi složitou pojištěnci od 18 let, maximálně 1 pár za dva roky, úhrada Pojišťovny 90%. 
 
Obuv pro diabetiky - maximálně 1 pár za dva 2 roky, nejvýše do 1000,- Kč, předpis podléhá schválení revizním lékařem. 
 
Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci do 18 let věku - maximálně 2 páry ročně, nejvýše do 300,- Kč. 
 
Vložky ortopedické individuálně zhotovované pojištěnci od 18 let věku - maximálně 1 pár ročně, nejvýše do 100,- Kč. 
 
Vložky ortopedické speciální - maximálně 2 páry ročně, úhrada Pojišťovny 80%.
 
Indikace:
 
Obuv ortopedická jednoduchá - vyžaduje výběr vlastního tvaru, je určena pro kombinovaná postižení tří a více uvedených vad. Jedná se např. o kladívkové prsty, zkřížené prsty, vboč. palce, ztuhlý palec, podélně a příčně plochá noha při realizovaném vyrovnání DK do 2 cm. 
 
Obuv ortopedická složitější - obuv vyžadující úpravu ortopedického kopyta korekcí a výběr vadě odpovídajícího materiálu. Je určena pro kombinované postižení, tzn. tří uvedených vad. Těžké kladívkové deformity prstů, zkřížené prsty velkého rozsahu, vbočené palce nad 45 st. ztuhlý deformovaný palec, fixovaná podélně příčná noha, dále pak u pooperačních a poúrazových stavů s větším rozsahem postižení, dále u podstatně porušené funkce a anatomických poměrů nohy, u artritických deformací nohy, u edémů různé etiologie, při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 2,5 do 4 cm. 
 
Obuv ortopedická velmi složitá - obuv, pro kterou je nezbytná vlastní stavba ort. kopyta podle modelu nohy. Slouží zejména pro vady s velkými deformitami, deformovanou nohu svislou, kososvislou, svislou a vbočenou, hákovitou, lukovitou, kontrahovanou, revmatické deformity velkého rozsahu, při rozštěpech a vrozených deformitách nohy těžkého charakteru. U amputací všech prstů po hlavičky metatarzů a při realizovaném vyrovnání zkrácení DK od 4,5 do 8 cm. 
 
Obuv ortopedická (kód 0000959) - přímá součást protetické pomůcky nebo obuv nahrazující přístroj - obuv při vrozené malformaci nebo amputaci nohy v metatarzech a výše, obuv přes vnitřní sandál, přes štítovou protézu, dále ortopedická obuv jako součást vybavení končetinovými ortézami, při aplikaci vnitřního sandálu nebo třmenu k ortéze. Obuv charakteru nosné ortézy a obuv při realizovaném vyrovnání zkrácení DK nad 8 cm. 
 
Opravy obuvi ortopedické - opravy části obuvi, které slouží jako léčebné části,a to i u obuvi složité a velmi složité a obuvi jako přímé součásti protetické pomůcky. 
 
Úpravy obuvi ortopedické - veškeré úpravy, které jsou prováděny při změně zdravotního stavu a tvaru nohy. 
 
Úpravy obuvi standardní - ortopedické úpravy a přestavby standardní obuvi, zvýšení podešve, vystavení podešve, zabudování vnitřních korektorů, atd. 
 
Vložky ortopedické individuální - vložky dle sejmutých měrných podkladů pro korekci příčné klenby, podélné klenby, pro odlehčení defektů, ev. jejich kombinace. 
 
Vložky ortopedické speciální - vložky dle sejmutých měrných podkladů ev. s korekcí pro složité vady, lodičkové, jazýčkové, s klínky, se zarážkami, plastické, regulační, extenční atd.

ÚHRADY POJIŠŤOVEN

Pomůcky ortopedickoprotetické individuálně zhotovované

kód zvl/pro Název preskripce užitná doba max. úhrada
0000949 P Ortéza – dětská do 18-ti let-standardní S konstrukčním základem z pevného materiálu ( PE,Laminát,,kov) na podkladě sejmutí měrných podkladů CHI,NEU,OP,ORT,REH 6 měs. I
0000954

P

Z

Ortéza – končetinová-standardní S konstrukčním základem z pevného materiálu ( PE,Laminát,,kov) na podkladě sejmutí měrných podkladů CHI,NEU,OP,ORT,REH 12 měs. I
0000957

P

Ortéza – trupová S konstrukčním základem z pevného materiálu ( PE,Laminát,,kov) na podkladě sejmutí měrných podkladů CHI,NEU,OP,ORT,REH 12 měs. I
0023412 Z
P
Ortéza – dětská do 18-ti let-speciální S konstrukčním základem z odlehčeného materiálu Titan, karbon),nebo využitím netypických dílů, na podkladě sejmutí měrných podkladů CHI,NEU,OP,ORT,REH 12 měs. I
0078160 Z
P
Ortéza – končetinová-speciální S konstrukčním základem z odlehčeného materiálu Titan, karbon),nebo využitím netypických dílů, na podkladě sejmutí měrných podkladů CHI,NEU,OP,ORT,REH 24 měs. I
0078161 P Ortéza – končetinová-atypická bandáž jednoduchá S konstrukčním základem z měkkých elastických materiálů zhotovovaných na podkladě odebrání měr CHI,NEU,OP,ORT,REH 12 měs. I
0078162 P Ortéza – dětská do 18-ti let - elastická jednoduchá S konstrukčním základem z měkkých elastických materiálů zhotovovaných na podkladě odebrání měr CHI,NEU,OP,ORT,REH 6 měs. I
0078163 P Ortéza – trupová elastická jednoduchá jednoduchá S konstrukčním základem z měkkých elastických materiálů zhotovovaných na podkladě odebrání měr ve funkčním provedení CHI,NEU,OP,ORT,REH 12 měs. I
0078164 P Ortéza – trupová elastická - standardní jednoduchá S konstrukčním základem z měkkých elastických materiálů zhotovovaných na podkladě odebrání měr ve funkčním provedení CHI,NEU,OP,ORT,REH 12 měs. I
0078575 P Ortéza páteře - typ JEWETTA korset Stavebnice CHI,NEU,OP,ORT,REH 12 měs. 3.500,00 kč
0078860 Z
P
Ortéza – stabilizační pro sed S konstrukčním základem z pevného materiálu na podkladě odebrání měrných podkladů CHI,NEU,OP,ORT,REH 12 měs. 25.000,00 kč
0000298 P Oprava ortézy individuálně zhotovené CHI,NEU,OP,ORT,REH 6 měs. I
0023344

P

Z

Úprava ortézy individuálně zhotovené CHI,NEU,OP,ORT,REH 6 měs. I
0001673 P Protéza DK – dětská do 18-ti let OP,ORT,REH   I
0001674 P Protéza DK – pro vysokou amputaci (exartikul. v kyčelním klubu) – standardní vybavení OP,ORT,REH 24 měs 100.000,00 kč
0001677 P Protéza HK – dětská do 18-ti let OP,ORT,REH   I
0001678

Z

P

Protéza HK standardní OP,ORT,REH 24 měs I
0001679 Z
P
Protéza HK – speciální OP,ORT,REH 24 měs I
0001680 Z
P
Protéza HK – Myoelektrická OP,ORT,REH,S5 60 měs I
0001681 P Protéza HK – Prvovybavení OP,ORT,REH   I
0011533 P Protéza DK – pro amputaci v bérci a níže prvovybavení. Indikační stupeň 1 – 4, Max do výše 55.000Kč OP,ORT,REH   55.000,00 kč
0011534

P

Z

Protéza DK – pro amputaci v bérci a níže Standardní vybavení Indikační stupeň 1 – 2 ,Max do výše 65.000Kč OP,ORT,REH 24 měs 65.000,00 kč
0011535 Z
P
Protéza DK – pro amputaci v bérci a níže Speciální vybavení Indikační stupeň 3 – 4 OP,ORT,REH 24 měs I
0011536 P Protéza DK – pro vysokou amputaci prvovybavení. Indikační stupeň 1 – 4,Max do výše 70.000Kč OP,ORT,REH 24 měs 70.000,00 kč
0011538 P Protéza DK – pro vysokou amputaci Standardní vybavení Indikační stupeň 1 – 2 ,Max do výše 85.000Kč OP,ORT,REH 24 měs 85.000,00 kč
0011539 Z
P
Protéza DK – pro vysokou amputaci Speciální vybavení Indikační stupeň 3 – 4 OP,ORT,REH 24 měs I
0093321 Z
P
Protéza DK – pro vysokou amputaci Speciální vybavení s kloubem C-LEG Indikační stupeň 3 – 4 OP,ORT,REHS5 48 měs I
0093322 Z
P
Protéza DK – pro vysokou amputaci Speciální vybavení s kloubem RHEO KNEE, Indikační stupeň 3 – 4 OP,ORT,REH,S5 48 měs I
0000296 P Oprava protézy CHI,NEU,OP,ORT,REH   I
0000297 Z
P
Oprava myoelektrické protézy CHI,NEU,OP,ORT,REH   I
0023343

P

Z

Úprava protézy CHI,NEU,OP,ORT,REH   I

 


Ortopedické vložky a úprava standardní obuvi

kód zvl/pro Název preskripce užitná doba max. úhrada
0000969 P Vložky ortopedické - individuální Příspěvek pojišťovny do výše 100 Kč OP,ORT,REH 12 měs 100,00 kč
0005250 P Vložky ortopedické – dětské- individuální Příspěvek pojišťovny do výše 300 Kč OP,ORT,REH 6 měs 300,00 kč
0000971 P Vložky ortopedické - speciální Příspěvek pojišťovny do výše 80% OP,ORT,REH 6 měs  
0000960

Z

Obuv standardní – ortopedické úpravy OP,ORT,REH 6 měs I

 

TYP kódové označení pro název a typ ZP (podskupina) ZVL pokud obsahuje "Z", je nutné schválení revizním lékařem PRO označení "P" - ZP se předepisuje na poukaz UPO označení "I" - plně hrazený ZP označení "R" - zapůjčovaný ZPbez označení - je hrazena částka uvedená v poli max. úhradanahoruKontakt

Protetika Děčín s.r.o.
U Plovárny 1262/12
405 02 Děčín 1


Telefon: +420 412 558 306

IČ: 64652998
DIČ: CZ64652998
jednatelé společnosti

Jiří Vojáček
Telefon: +420 412558306
Mobil: +420 602650827
e-mail: vojacek@protetikadecin.cz

Tomáš Sýkora
Telefon: +420 412558306

Společnost Protetika Děčín s.r.o. je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10370nahoru